Om oss

Om oss

Skogströms Termo & Logistik AB

Skogströms Termo & Logistik AB ingår i koncernen, Smolandia AB. Bolaget verkar från två geografiska platser, dels huvudkontor i Alvesta där bolaget har sitt säte och platskontor i Jönköping. I Alvesta finns lager och terminal på Videgatan.

Området är på 57 000 kvadratmeter med 8 000 kvadratmeter byggnader. En helt ny kylanläggning på 920 m2 finns med goda möjligheter till att snabbt kunna utöka befintlig kylyta. Nybyggda frysdelen är på dryga 200 m2 samt en fiskkyl på 100 m2. Anläggningen är anpassad både för omlastning och tredjepartslogistik som lagring, plockning och distribution, fakturering och andra administrativa tjänster till våra samarbetspartners kunder. Även vid platskontoret i Jönköping finns en nybyggd kyl- och frysanläggning med 800 m2 kylyta och 200 m2 frysyta. Här omlastas bland annat mellan 600-700 rullburar (RC) varje natt för vidare distribution till kunder i området.

Företaget består idag av ca 68 personer, 54 chaufförer och 12 tjänstemän. Våra duktiga chaufförer har en modern fordonsflotta anpassade för tempererade transporter bestående av ett 45-tal ekipage av olika slag.

Steen Skogströms lämnade den 1 januari 2020 över Vd skapet till Jonas Pettersson, Steen är kvar en tid på 50% som senior advisor. Jonas har diger erfarenhet inom åkeribranschen och transporter av tempererat gods.

Skogströms Termo & Logistik AB har sitt ursprung i ett antal lokalt förankrade och välrenommerade småländska åkerier med livsmedel och tempererade transporter som specialitet.

Skogströms Åkeri AB som bildades 1977 av Steen Skogström med en bil. 1980 bildades Skogström & Pettersson Åkeri AB som i startläget hade 4 bilar. Efter ett antal år hade det växt till 43 bilar och en betydligt större omsättning. Åkeriet såldes 2003 till DFDS Transport. 2004 skulle DFDS lägga ner åkeriet, i det läget startades Skogströms Åkeri AB upp igen av Steen Skogström med hustrun Ann-Kristin. Bolaget såldes i september 2016 till Smolandia AB. Skogströms Åkeri har ambitionen att utveckla verksamheten från Alvesta och hösten 2017 förvärvades en större fastighet, gamla Alvesta LBC som varit i Alwex ägor sedan Alwex bildades ur Alvesta och Växjö Lastbilscentraler.

Skogströms Åkeri förvärvade fastigheten på Videgatan 2018 och påbörjade omgående en upprustning av fastigheten och området samt nybyggnation av en kyl- och frysterminal. Hösten 2018 förvärvades även Sävsjö Termogods AB med verksamhet utgående från Jönköping.

Det äldsta bolaget som Skogströms Termo & Logistik TermoLogistik nu kan hänföra sig till är Gunnar Claesson och Söner sedermera Sävsjö Termogods. Gunnar Claessons fick sina affärsrättigheter redan 1930. Bolaget var ett av tre åkerier som våren 1971 var med och bildade Coldsped i Sverige. G. Claessons bytte namn 2011 till Sävsjö Termogods och bolaget flyttade verksamheten från Sävsjö till Jönköping. Sävsjö Termogods förvärvade 2018 Stigs Lotstjänst AB samt 2015 Månsarps Åkeri AB alla transportörer inom tempererade transporter. 1 januari 2020 övertar Skogströms Åkeri AB, Sävsjö Termogods verksamhet samt persona och bolaget byter samtidigt namn till Skogströms Termo & Logistik AB.

Hållbara transporter
Vår ambition är att möta kundernas efterfrågan på produkter av bra kvalitet och med hög grad av miljöanpassning. Detta innebär en avvägning mellan teknik, kvalitet och ekonomi så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Vi jobbar aktivt med minskning av utsläpp till miljön där vi ser att minskningen av koldioxidutsläppen är en viktig och avgörande pusselbit för att nå hållbarhetsmålen. Skogströms Termo & Logistik har konkreta hållbarhetsmål och vi investerar bl.a. i nya gasbilar, vi tankar om möjligt RME eller HVO 100, jobbar med sparsam körning och ruttoptimering. Dessutom installerar vi solpaneler på våra kyl- och frysanläggningar som drar mycket energi främst under sommarmånaderna.

FORDON

Några av våra senaste ekipage. Våra fordon är chaufförernas arbetsplats.  Vi månar om bra fordon med de senaste EURO motorerna för miljöns skull. Bränsle vi använder är någon forma av biodiesel, ex Preems Evolution ”Talloljediesel” eller RME (rapsmetyleter).
Vi kommer här senare presentera en sammanställning av våra fordon och miljöklasser mm

Fordon

Lite text

Fordon

Lite text

OMBYGGNATION

Samarbetspartners