Vår Policy

En komplett transportpartner

Vår Policy

Vi skall vara en säker och trygg arbetsplats där både personal och kunder skall känna att vi följer de lagar och regler som finns. För att uppnå detta så arbetar vi ständigt med att anpassa och utarbeta policies för vår verksamhet.

Dokument

Trafiksäkerhetspolicy

Ladda ner här!

Jämlikhetspolicy

Ladda ner här!

Miljopolicy

Ladda ner här!

Drogpolicy

Ladda ner här!

Kvalitetspolicy

Ladda ner här!

Uppförandekod

Ladda ner här!