Integritetspolicy

Skogströms Termo & Logistik AB är förpliktigad att skydda din integritet och denna sekretesspolicy anger vilken typ av information vi samlar in och vad vi gör med den.

När du blir kund hos ”ST Logistik” samlar vi in dina kontaktuppgifter: Namn/ företagsnamn, organisationsnummer/ personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, samt dina kund- /mottagar-uppgifter.

Skogströms Termo & Logistik varken säljer, eller lånar ut adresslistor för nyhetsbrev, registrerade uppgifter, etc. till något bolag eller någon annan organisation utanför vårt företag.

När du kontaktar vår bokningstjänst samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt transportbehov. ”STLogistik” använder dina kontaktuppgifter för att kunna utföra, fakturera de tjänster som är avtalade samt för att informera om och utveckla vår verksamhet och tjänster.

Skogströms Termo & Logistik använder cookies på̊ ett ansvarsfullt sätt för att registrera hur du använder vår hemsida och tjänsten på Unifaun (vår bokningswebb). Användningen av cookies sker mot bakgrund av att du konfigurerar din tillgång till internet efter dem. Cookies är små̊ filer av information som sparas i din dator och gör det möjligt för oss att identifiera dig nästa gång du använder tjänsten Unifaun eller hemsidan och ger möjlighet till att kundanpassa och göra tjänsten mer relevant för dig vid användning. Cookies används inte för att komma åt personlig information eller kunna utvärdera innehållet i dina filer. Du kan förhindra lagringen av cookies genom att göra en lämplig inställning i din webbläsare.

GDPR – Din integritet är viktig för oss.

Vi förstår också̊ hur viktig dina uppgifter är för din affär. Därför ser vi till att dina uppgifter är skyddad och tar fullt ansvar för att den hanteras i enlighet med GDPR. The General Data Protection Regulation (GDPR – (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) träde i kraft 25 maj och ersatte Dataskyddsdirektivet från 1995 och Personuppgiftslagen (PUL) från 1998. Den gäller för alla företag inom EU och även globala bolag som behandlar personuppgifter inom EU.

Vi på Skogströms Termo Logistik AB vidtar de åtgärder som behöver genomföras. Vi har tagit fram policy och riktlinjer som är styrande för hela verksamheten. Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du be oss rätta dem eller om du vill att de skall raderas.

Som vår kund är dina uppgifter trygga hos oss av flera skäl:

  • Vi ser till att dina uppgifter är skyddad på̊ rätt sätt
  • Vi följer de nya lagarna
  • Vi värnar om er som vår kund och samarbetspartner
Nedan redovisar vi en del av åtgärder som är vidtagna
  • Vi har definierat och dokumenterat vilken laglig grund vi står på̊ i vår behandling av personuppgifter.
  • Vi har uppdaterade rutiner för kunduppgifter, hur länge vi behåller kunduppgifterna i våra system, vad syftet är med existerande information, vem som ansvarar för denna och vem som har tillgång till den.
  • Internt ser vi till att säkra upp vår hantering av personuppgifter och tar fram rutiner för att upptäcka, rapportera och utreda fall då personuppgifter läckt ut.
  • Vi anpassar vår personuppgifts-hantering för att möta den nya EU-lagens och individens rätt till registerutdrag. Vi har sett till att de samarbetspartner vi använder oss av följer den nya förordningen.

Om ni har frågor angående vårt löpande arbete med anpassning till GDPR-lagen så kan ni höra av er till info@stlogistik.se eller slå en signal på 0472-162 30

Mer info finns på www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/