TEMPERERAT
GODS SOM
SPECIALITET

Vi löser Era transportbehov inom hela Sverige

Kylda och frysta livsmedel

Letar du efter en kyl- och frystransportör som jobbar nära kunderna med större volymer, med hög servicegrad och som kontinuerligt försöker förbättra sig, då ska du kontakta oss!

TREDJEPARTSLOGISTIK

Vi täcker alla led i kedjan – från leverantör till leverans hos kunden. Vi kan antingen själva eller genom våra samarbetspartners hjälpa till med tredjepartslösningar oavsett vilken bransch du är verksam inom.

ÖVRIGA TRANSPORTTJÄNSTER

Vi gör mer än att transportera tempererat gods. TermoLogistik hjälper dagligen kunder med olika sorters transporter av gods och laster.

Inget uppdrag är för lite eller för stort. Vi erbjuder Er ett brett utbud av transporttjänster.

Hållbara transporter

Vår ambition är att möta kundernas efterfrågan på produkter av bra kvalitet och med hög grad av miljöanpassning. Detta innebär en avvägning mellan teknik, kvalitet och ekonomi så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Vi jobbar aktivt med minskning av utsläpp till miljön där vi ser att minskningen av koldioxidutsläppen är en viktig och avgörande pusselbit för att nå hållbarhetsmålen.

EFFEKTIV TRAFIKLEDNING

DAGLIGA
LEVERANSER

Attraktiv arbetsgivare

”En utmärkt arbetsplats karaktäriseras av att man känner förtroende för chefer och ledare, är stolt över det man gör och trivs med människorna man arbetar med.”

Robert Levering – Grundare, Great Place to Work